Việc sử dụng thuốc huyết áp không đúng cách có thể gây ra hậu quả gì? TS Vũ Thị Khánh Vân tư vấn


16:59 - 12/06/2020
Người bệnh tăng huyết áp thường được chỉ định sử dụng thuốc huyết áp để điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị bằng thuốc Tây chỉ đạt 50% hiệu quả và có thể gây tác dụng phụ. Để hiểu rõ hơn, hãy lắng nghe chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân phân tích ngay!
Copyright © 2012. Định Áp Vương