Dùng Định Áp Vương hỗ trợ cải thiện cao huyết áp có tương tác gì với thuốc chống đông máu không?


16:45 - 26/06/2020
Thành phần nattokinase trong Định Áp Vương có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa cục máu đông hiệu quả. Vậy, sản phẩm có tương tác gì với thuốc chống đông không? Để hiểu rõ hơn, mời các bạn lắng nghe chuyên gia Trần Quang Đạt phân tích ngay.
Copyright © 2012. Định Áp Vương